levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

การทดสอบและตรวจสอบ
My cart  (empty) 0.00 $
My cart  (empty) 0.00 $

          เป็นกระบวนการที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมประกอบกับผลการทดสอบอื่น รวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่อง และประมวลผลพร้อมกับการออกรายงานเพื่อรับรองคุณภาพอุปกรณ์ เครื่องจักร ภายหลังการผลิตหรือรับรองสภาพการใช้งานว่ามีสภาพเหมาะสมสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการตรวจสอบและรับรองดังต่อไปนี้

การบริการการตรวจสอบและรับรองคุณภาพที่บริษัทให้บริการมีดังต่อไปนี้

1.   ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้เก็บก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คาร์บอนไดออกไซด์เหลว คลอรีนเหลว หรือถังที่ใช้ในขบวนการผลิตต่างๆ เป็นต้น

2.   ถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทำประวัติ และรับรองคุณภาพแท็งก์ขนส่งตามข้อกำหนดของสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.   ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เช่น ถังเก็บน้ำมัน

4.   หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) และหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler)

5.   ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)

6.   การตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Welder / Welding Qualification Test)

7.   ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีการให้บริการเฉพาะดังต่อไปนี้

     7.1  ทดสอบครบวาระ (ณ คลังก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานีที่ใช้ก๊าซ เช่น โรงแรม โรงงาน สถานีบริการ ปั้มก๊าซ และทดสอบรถขนส่งก๊าซทางบก)

     7.2  ทดสอบจัดทำประวัติถังที่มีประวัติเดิมแต่ขาดอายุการใช้งาน

     7.3  ทดสอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

     7.4  ทดสอบต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

     7.5  ทดสอบเพื่อการโอนใบอนุญาต  เปลี่ยนตัวแทนค้าต่าง  แก้ไขระบบท่อ

     7.6  ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แก้ไข เปลี่ยนแปลง

     7.7  ทดสอบถังก๊าซหุงต้ม (Cylinder)

     7.8  งานจัดทำแบบก่อสร้าง  แบบติดตั้ง  รายการคำนวณ  เอกสารอื่นๆ  รวมทั้งบริการติดต่อประสานงานและให้คำปรึกษายื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานและหน่วย     งานราชการที่เกี่ยวข้อง

8.   งานตรวจสอบระบบท่อ และถังเก็บ  รวมถึงถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ(CNG or Natural gas)

9.   งานตรวจรับรองการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงทดแทนในรถยนต์ทั้ง LPG และ CNG (NGV)

บริษัทฯ มีวิศวกร ที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมและรับรองจากสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับการเชื่อถือในระดับสากล เช่น
• American Society of Mechanical Engineer ( ASMT )
• American Petroleum Institute ( API )
• Certification Scheme for Welding of Inspection Personnel ( CSWIP )
• American Welding Society ( AWS )
• Compress Gas Association ( CGA )
• รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศ เป็นต้น

มีใบอนุญาติควบคุมตั้งแต่ ภาคีวิศวกร จนถึง วุฒิวิศวกร ในสาขา เครื่องกล, โยธา, ไฟฟ้า และอุตสาหการ ในการที่จะทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล ประเมินผล และออกรายงานรับรอง การสรุปผล 

Contact us

  • 140/1 ซ.นาวีเจริญทรัพย์
    ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค
    แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tel : 02 455 2888
  • Fax : 02 455 2763